Ebösszeírás

Felhívás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján Tiszasas Községi Önkormányzat eb rendészeti feladatainak teljesítése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, 2023. szeptember 01-től 2023. október 31-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú Ebösszeíró adatlapot kell kitölteni és azt az Önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap beszerezhető:

 • a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszasasi kirendeltségénél (5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca
  32.),
 • letölthető a www.tiszasas.hu nyomtatványok közül (https://tiszasas.hu/intezmenyek/onkormanyzat/nyomtatvanyok/)
 • https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap online felületen, online adatlap kitöltésével (kiválasztva Tiszasas Községi
  Önkormányzatát) az Ágazat típusa: Általános vagy egyéb igazgatási ügyek, Ügytípus: ebnyilvántartás.

Az ebösszeírás önbevallás és összeírás alapján történik, a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelezettsége. Az ebtulajdonos és az ebtartó az összeírásban köteles együttműködni.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módon lehet az önkormányzathoz benyújtani:

 • személyesen az Önkormányzati Hivatalban leadva
 • postai úton a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszasasi Kirendeltség 5474 Tiszasas, Rákóczi
  Ferenc utca 32.
 • elektronikusan a postmaster@polghivtiszasas.t-online.hu e-mail címre, kizárólag a tulajdonos/ebtartó által
  aláírt, beszkennelt dokumentum formájában.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. október 31.

Felhívom a tisztelt ebtulajdonosok / ebtartók figyelemét az alábbiakra:

 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B §
  (10) bekezdése értelében a 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért
  kérem, hogy amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy
  szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni;
 • az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat,
  szaporulatot írásban bejelenteni;
 • az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság
  legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
  30.000 Ft.
 • Az ebösszeírás célja nem a büntetés kiszabása, hanem a jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Együttműködésüket köszönjük!
Tiszasas Községi Önkormányzat

További híreink

Megszakítás