Választási szervek

Helyi Választási Iroda

Választási iroda vezetője: Dr. Mészáros Márta

HVI tagok
 • Dr. Mészáros Márta – HVI vezető
 • Bagi Gyöngyi – HVI tag
 • Horpácsiné Lévai Rózsa – HVI tag
 • Harangozóné Kézsmárki Andrea – HVI tag
 • Kiszelyné Almási Orsolya – HVI tag
Helyi Választási Bizottság
HVB tagok és póttagok
 • Mohácsiné Szabó Lenke – HVB elnök
 • Kovács Tiborné – HVB elnök helyettes
 • Biró-Czink Renáta – HVB tag
 • Földvári Anikó – HVB tag
 • Kotymánné Kiss Júlia HVB tag
 • Horváth Ádámné HVB póttag
 • Kelemen Anita – HVB póttag
 • Kiszely Noémi – HVB póttag
HVB határozatok
HVB jegyzőkönyvek
Megszakítás