EFOP-3.9.2-16-2017-00005 – „Tisza-menti virágzás” 1

Kedvezményezett neve:

Konzorcium vezető: Csongrád Városi Önkormányzat

Konzorciumi partnerek:

Csanytelek község Önkormányzata
Tömörkény községi Önkormányzat
Felgyő községi Önkormányzat
Tiszasas községi Önkormányzat
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Projekt címe:

Tisza-menti virágzás 2

Támogatás összege:

 

499.940.931 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalma:

 

A projekt célja

 • a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.
 • A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének és munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítése.
 • A helyi kisközösségek társadalomszervező szerepének megerősítése.
 • A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
 • A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
 • A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése.

 

Tervezett tevékenységek:

 • Beruházások: Nem építési engedélyköteles felújítás, továbbá kisértékű eszközbeszerzés és immateriális javak beszerzése.
 • Egyéni fejlesztési terv alapján történő kompetenciafejlesztés.
 • A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság fejlesztése.
 • Munkáltatók szemléletformálása.
 • Tudatos egészségvédelem, egészségtudatossági programok.
 • Életvitel szerűen megjelenő rendszeres testmozgási lehetőség biztosítása.
 • Prevenciós programok.
 • Települési ösztöndíj fiatalok számára.
 • Egészségfejlesztő programok
 • Kisközösségi programok szervezése
 • Járási szintű szolgáltatásfejlesztés

Várt eredmények:

A projekt eredményeként, az ösztönzőprogramjaink hatására javul a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatósága, erősödni fog munkaerőpiaci megjelenésük a konzorciumban résztvevő települések vonatkozásában is. Enyhül a szakemberhiány a humán közszolgáltatások terén. Erősödni fog a kultúrák közötti párbeszéd.

Tervezett befejezési dátum:

2020.11.30.

Projekt azonosító száma:

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00001

Megszakítás