EFOP-3.9.2-16-2017-00005 – „Tisza-menti virágzás” 1

Kedvezményezett neve:

Konzorcium vezető: Csongrád Városi Önkormányzat

Konzorciumi partnerek:

Csanytelek község Önkormányzata
Tömörkény községi Önkormányzat
Felgyő községi Önkormányzat
Tiszasas községi Önkormányzat

Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

CSONGRÁDI ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGA

Projekt címe:

Tisza-menti virágzás 

Támogatás összege:

 

417.255.230 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalma:

 

A projekt célja

„Tisza-menti virágzás” elnevezésű projektünk legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretekből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A projekt hozzá kíván járulni az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Céljaink között szerepel a nem állami szervezetek ösztönzése a szolgáltatások bevonásába, az állampolgárok bevonása a szolgáltatások tervezésébe, valamint az IKT technológia kiterjedt és innovatív használata és alkalmazása.

Projektünk támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül.

 

Tervezett tevékenységek:

 

I. Humán közszolgáltatások fejlesztése

 1. Humán szolgáltatási HR térkép készítése (a projekt területén elérhető humán szolgáltatások vizsgálata, elemzése. , A hiányzó szolgáltatások enyhítését célzó program-javaslatok kidolgozása)
 2. Ösztöndíj rendszer kidolgozása humán közszolgáltatásban dolgozók számára
 3. Továbbképzések biztosítása humán közszolgáltatásban dolgozók számára (120 fő)
 4. a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi és végzettségi szintjének felmérése, adatbázis létrehozása
 5. hátrányos helyzetű emberekkel történő foglalkozás tudatosságának növelése, szemléletformálás
 6. Integrált szakmai együttműködések – szakmai műhelyek szervezése évente 5 alkalommal, szakmai konferencia szervezése évente 1 alkalommal

 

II. Gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása,

 1. Játszóház – Tanulóház modell program kidolgozása és működtetése a projekt időszaka alatt (Tudatos pénzügyi magatartás, Aroma klub, Egészségfejlesztési klub, Kamasz – panasz, Disco, Filmvetítés, szabadfoglalkozások, Öko foglalkozások Családi hétvégék szervezése, Családi kötődő kirándulások szervezése, Nyári táborok)
 2. Érzékenyítő tréning
 3. Eszközfejlesztés
 4. Kisléptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósítása

 

III. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés

 1. Óvoda + programok elindítása : egészségfejlesztő és mozgásfejlesztő programok évente 4 alkalommal
 2. Óvodai kisprogramok szervezése (Néptánc, sportprogramok, vízhez szoktatás, ovitorna, mazsorett … stb )
 3. intézményfejlesztési terv készítése
 4. Óvodapedagógusok képzése (Így tedd rá! – alap és mesterképzés)
 5. Szülői programok
 6. Eszközfejlesztés

 

IV. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása

 1. Információs pult
 2. Ösztöndíj alapítása a hátrányos helyzetű gyermekek számára
 3. Iskolán kívüli nyelvtanítás – angol tábor

 

V. Alacsony iskolai végzettségűek képzése

 1. Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében 500 fő számára tréningek szervezése a helyi igényekre alapozva.

 

Várt eredmények:

A fejlesztés eredményeként a konzorciumba résztvevő települések lakói olyan tevékenységekben vesznek részt, melyek korábban nem voltak elérhetők a településeken. A megszervezett programokon, képzéseken résztvevő tanulók, gyerekek és fiatalok jelentősen nagyobb számban vesznek majd részt olyan tevékenységekben, képzésekben és programokban, melyre eddig nem volt lehetőségük, vagy azért mert nem szerveződtek hasonlóak, vagy azért mert anyagi helyzetük nem engedte azt meg. A programok révén csökken a gyermekek, fiatalok „csellengése”, lehetővé válik a szabadidejük hasznos eltöltése olyan közegbe mely nem csak szórakoztat, de ismeretekhez is hozzájuttatja a résztvevőket. Az ösztöndíj program lehetővé teszi azoknak a gyermekeknek a továbbtanulását is, akik saját erőből ezt nem lennének képesek finanszírozni, ezzel a korai iskola elhagyások száma is csökkenhet a településeken. Az átképzések révén lehetővé válik, olyan hiányszakmák megtanulása, melyek hozzásegítik a sikeres vizsgát tevőket új munkahelyek létesítésére, ezzel csökkentve a munkanélküliséget. A programok összekovácsolják a családokat, a közösségeket, csapatépítő jellegükben is meghatározható szerepet töltenek be. A projekt elemekkel a résztvevő szakemberek motiváltsága jelentős mértékben növelhető, ami egyrészt a saját munkájuk minőségét, ezen keresztül pedig az intézményük által nyújtott szolgáltatások minőségét is pozitívan befolyásolja.

Tervezett befejezési dátum:

2020.12.31.

Projekt azonosító száma:

EFOP-3.9.2-16-2017-00005

Megszakítás