Közérdekű adatok

Általános Közzétételi Lista

Ket. 164.§ szerinti közzététel – ÁHT tv. szerinti közzétételek – egyéb közzétételek

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint a Tiszasas Község Önkormányzatára és Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatalára az Általános közzétételi lista kötelezettségei az alábbiak szerint vonatkoznak. Ezeket bárki mindennemű személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül folyamatosan és díjmentesen megtekintheti.

Megszakítás