TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00022 “Bölcsődei férőhelyek kialakítása Tiszasason”

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ A „BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA TISZASASON” CÍMŰ PROJEKT

ELINDÍTÁSÁRÓL

2020. 07. 28.

Kedvezményezett neve: Tiszasas Községi Önkormányzat

Projekt címe: Bölcsödei férőhelyek kialakítása Tiszasason

Szerződött támogatás összege: 116,40 mFt

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

Tiszasas Községi Önkormányzat a Tiszasas, Fő út 122/A. szám alatt új mini bölcsőde építését valósítja meg 116,40 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével a TOP-1.4.1-19 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című konstrukció keretein belül. A fejlesztés eredményeként a század követelményeinek megfelelő 8 férőhelyes új mini bölcsőde létesül.

Az uniós támogatásból megvalósuló projekt célja az önkormányzati feladatellátás biztosításával a lakosság helyben tartása, kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése. A fejlesztés során új mini bölcsőde létesül, mely a településen egy teljesen új, mindenki számára elérhető szolgáltatás lesz. Az épület teljes akadálymentesítéssel kerül kialakításra, az energiahatékonyságot figyelembe véve napelem is telepítésre kerül.

A fejlesztés eredményeként 8 bölcsődei férőhelyes új mini bölcsőde építése valósul meg. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt hozzájárul a 0-3 éves gyermekek magasszínvonalú és folyamatos ellátásához, a gyermekek érzelmi és értelmi fejlődéséhez, a mindennapos egészséges étkezés megteremtéséhez, valamint a kisgyermekek biztonságos és környezettudatos gondozásához és neveléséhez. A beruházás 3 új munkahelyet teremt.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31.

Projektazonosító száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00022 

A projektről további információ a http://tiszasas.hu/ oldalon olvasható.

További információ kérhető: postmaster@polghivtiszasas.t-online.hu e-mail címen

MEGVALÓSULÁS ELŐTTI KÉPEK

MEGVALÓSULÁS KÖZBENI KÉPEK

MEGVALÓSULÁS UTÁNI KÉPEK

Megszakítás