TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00022 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Tiszasason”

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ A „BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA TISZASASON” CÍMŰ PROJEKT

MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

2022.09.20.

Tiszasas Községi Önkormányzat a Tiszasas, Fő út 122/A. szám alatt új mini bölcsőde építését valósította meg 120,78 millió Ft vissza nem térítendő 100 %-os intenzitású Európai Uniós támogatás segítségével a TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című konstrukció keretein belül. A fejlesztés eredményeként a század követelményeinek megfelelő 8 férőhelyes új mini bölcsőde létesült.

Az uniós támogatásból megvalósult TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00022 azonosító számú, „BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA TISZASASON” című projekt az önkormányzati feladatellátás biztosításával a lakosság helyben tartását, kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatását, és a családok segítését biztosítja. A fejlesztés során új mini bölcsőde létesül, mely a településen egy teljesen új, mindenki számára elérhető szolgáltatás lesz. Az épület teljes akadálymentesítéssel kerül kialakításra, az energiahatékonyságot figyelembe véve napelem is telepítésre kerül.

A fejlesztés eredményeként 8 bölcsődei férőhelyes új mini bölcsőde épült fel. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult projekt hozzájárul a 0-3 éves gyermekek magasszínvonalú és folyamatos ellátásához, a gyermekek érzelmi és értelmi fejlődéséhez, a mindennapos egészséges étkezés megteremtéséhez, valamint a kisgyermekek biztonságos és környezettudatos gondozásához és neveléséhez. A beruházással 3 új munkahely jött létre.

Projekt befejezési dátuma: 2022.09.30.

A projektről további információ a http://tiszasas.hu/ oldalon olvasható.

További információ kérhető: postmaster@polghivtiszasas.t-online.hu e-mail címen

Ajánlattételi meghívás

Bontási jegyzőkönyv

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Biztosítási fedezetigazolás - Baugeneral Kft.

Fővállalkozói szerződés - Baugeneral Kft.

Megszakítás