Tiszasasi Óvoda

A Tiszasasi Általános Művelődési Központ Óvoda a 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Tiszasasi Általános Művelődési Központ Óvodába a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbiak szerint kerül sor:

A Kormány 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel az óvodai beiratkozásra ÁPRILIS 21-ig online illetve telefonon kerül sor az alábbi módokon:

A felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:

A kötelező felvételt biztosító óvoda fentartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés, hogy más óvoda felvette volna őket.

Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül sor. A gyermekek felvételéről írásban értesítjük a szülőket.

Tehát automatikusan felvételre kerül április 21-ig a Tiszasasi ÁMK Óvodába aki:

– Az Oktatási Hivatal lakcím kártya alapján lévő listán szerepel
– 2020.augusztus 31-ig betölti a 3. életévét

Ezen kívül az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített.

A személyes találkozások csökkentése érdekében kérem az alábbi telefonszámon és email címen érdeklődjenek illetve az előbbi pontban szereplő gyermekeket is az alábbi telefonszámon és email címen írassák be az óvodába:

06/30/572-37-57; tiszasasovi@gmail.com

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

A 2020/2021-es nevelési évben a 2017. augusztus 31-ig született gyermekek számára kötelező az óvodai beiratkozás.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja értelmében szabálysértést követ el. A szabálysértés elkövetője pénzbírsággal büntethető.

Tisztelettel: Hegedűsné Szító Lilla intézményvezető

Megszakítás