Álláspályázat kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

TISZASASI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében 

Kisgyermeknevelő

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok  ellátása. Felelős a kisgyermekek napközbeni ellátása során a jogszabályban megfogalmazott  gondozást, testi és szellemi fejlődést elősegítő környezet megteremtéséért.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,  Általános, Teljes munkaidő 

Munkavégzés helye: Tiszasas 

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Tiszasasi ÁMK Süni Bölcsődéjébe keresünk 1 fő kisgyermeknevelőt. 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés  feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet  honlap címe stb.): A pályázatokat postai úton a Tiszasasi Általános Művelődési Központ címére  (5474 Tiszasas Rákóczi F. utca 3.), vagy személyesen lehet benyújtani Hegedűné Szító Lilla  intézményvezető részére.

A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését:  Kisgyermeknevelő és az intézményi iktatószámot 32/2023

A kinevezéskor hat hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázattal benyújtandó: Az egészségügyi alkalmasság igazolása a  33/1998.(VI.24.)NM rendelet 1. melléklete szerint 

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek: 

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: 

– Büntetlen előélet 

– Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés: 

– 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés  felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú  szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,  Egyéb végzettség, Kisgyermeknevelő

Pályázat elbírálása során előnyt jelent: 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata 

– motivációs levél 

– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

– Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 

– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

– Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.03. 15:00 

A pályázat elbírálásának módja: A kiírásnak megfelelő pályázók személyes meghallgatására  kerülhet sor. A kiíró fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.01.08. 09:00 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: tiszasas.hu 

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.01. 

Publikálás tervezett időpontja: 2023.12.19.

További híreink

Megszakítás