ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Jegyző munkakör betöltésére

Tiszasas Községi Önkormányzat

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Jegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Tiszasas

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot I/321-2/2024, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Főiskola

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felsőfokú képesítés, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő
 • okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

Egyéb pályázati előnyök: ASP rendszer, LocLex rendzser ismerete

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 • Szövegszerkesztő (pl. Word) – Középszint
 • Táblázatkezelő (pl. Excel) – Középszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Kommunikációs készség (vezetői)
 • Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • Eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A postai úton benyújtott pályázatoknak a benyújtási határidő utolsó napjáig be kell érkezni. A jegyző személyéről Tiszasas és Szelevény községek polgármesterei döntenek, fenntartva a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvántartására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.03. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.tiszasas.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.06.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.22.

További híreink

Megszakítás