Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Tiszasas Község Önkormányzata

Cím: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

Tel.: 56/326-001

E-mail: postmaster@polghivtiszasas.t-online.hu

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Feltöltés alatt…

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Gyói Gábor – polgármester (56/326-001)

Czucziné Keresztes Anita – jegyző (56/326-001)

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Titkárság: 56/326-001

Ügyfélfogadási rend:      Hétfő: 8-16

                                           Kedd: 8-16

                                           Szerda: 8-16

                                           Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

                                           Péntek: 8-13:30

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Képviselő-testület létszáma: 6 fő

Tényi Imre – alpolgármester

Braxa Józsefné – képviselő

Csongrádi Ferencné – képviselő

Kakulya Károly – képviselő

Szító Lajos Zoltánné – képviselő

Vágner István – képviselő

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Vágner István – elnök

Braxa Józsefné – bizottsági tag

Kakulya Károly – bizottsági tag

Szító Lajos Zoltánné – bizottsági tag

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

Alkony Gondozási Központ

Intézményvezető: Váradi Zsófia

5474 Tiszasas, Fő út 13.

Tel.: (30) 451-5646

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

Tiszasasi Hírmondó

Kiadja: Tiszasas Község Önkormányzata

             Cím: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

             Tel.: 56/326-001

             E-mail: postmaster@polghivtiszasas.t-online.hu

Megjelenés gyakorisága: kéthavonta

Kiadásért felelős: Gyói Gábor

Szerkesztésért felelős: Hegedűsné Szító Lilla, Kelemen Anita, Papp Zoltánné,

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 2.

Skip to content