Szervezeti és személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név): Tiszasas Községi Önkormányzat

2. Székhely: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van): 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

4. Telefonszám: +36 56/326-001

5. Faxszám: Nincs

6. Központi elektronikus levélcím: postmaster@polghivtiszasas.t-online.hu

7. A honlap URL-je: www.tiszasas.hu 

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme):

+36 56/326-001; 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:

Vágner István – polgármester

Dr. Hangya István – jegyző

10. Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 07.30.-16.00

Kedd: 07.30.-16.00

Szerda: 07.30.-16.00

Csütörtök: 07.30.-16.00

Péntek: 07.30-13.30

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével): 

Szervezeti struktúra ábrája – Megnyitás

Szervezeti egységek feladatai – Megnyitás

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím):

Vezető: Vágner István polgármester

Tel.: +36 56/326-001

Cím: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

E-mail: polgarmester.vagner@gmail.com 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím): 

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Vezető: Dr. Hangya István – jegyző

Tel.: +36 56/326-001

Cím: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32

E-mail: tsas.jegyzo@gmail.com 

 

Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezet

Vezető: Hegedűsné Donkó Tímea intézményvezető

Tel.: +36 56/326-001

Cím: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

E-mail: titesz.tiszasas@gmail.com 

 

Tiszasasi Általános Művelődési Központ

Vezető: Hegedűsné Szító Lilla főigazgató

Tel.: +36 56/323-086

Cím: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 3.

E-mail: tiszasasovi@gmail.com 

 

Alkony Gondozási központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona

Vezető: Váradi Zsófia intézményvezető 

tel: +36 30/ 451 5646

cím: 5474 Tiszasas, Fő út 13.

e-mail: alkonytiszasas2019@gmail.com

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím): Nincs ilyen

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: Nincs ilyen

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje: Nincs ilyen

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik: Nincs ilyen

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: Nincs ilyen

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve: Nincs ilyen

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: Nincs ilyen

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja: Nincs ilyen

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye: Nincs ilyen

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása: Nincs ilyen

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: TISZASASI HÍRMONDÓ

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím):

Tiszasas Községi Önkormányzat (felelős kiadó: Vágner István polgármester)

5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

Tel.: +36 30/173-3284

E-mail: konyvtartiszasas@gmail.com

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve:

Oláh-Szentesi Kitti

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe:

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.

Postai cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.

Telefonszám: +36 56 795 764

Telefax: +36 56 795 789

E-mail: titkarsag@jasz.gov.hu 

Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/jasz-nagykun-szolnok

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje:

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.

Telefonszám: +36 56 795 764

Telefax: +36 56 795 789

Ügyfélfogadás:

hétfő: 7:30-17:00

szerda: 8:00-16:00

csütörtök: 13:00-16:00

péntek: 8:00-12:00

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye:

 

  1. Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

Költségvetési szervet alapító határozat száma: 6/2013 (II.28.) 

Alapító okirat – Megnyitás

 

  1. Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezet

Székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

Költségvetési szervet alapító határozat száma: 10/2013 (III.05.)

Alapító okirat – Megnyitás 

 

  1. Tiszasasi Általános Művelődési Központ

Székhely: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 3.

Költségvetési szervet alapító határozat száma: 73/2012 (XII.13.)

Alapító okirat – Megnyitás

 

  1. Alkony Gondozási központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona

Székhely: 5474 Tiszasas, Fő út 13.

Költségvetési szervet alapító határozat száma: 5/2008 (I.30.)

Alapító okirat – Megnyitás

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége:

  1. Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Vezetője: Dr. Hangya István – jegyző

www.tiszasas.hu 

  1. Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezet

Vezetője: Hegedűsné Donkó Tímea intézményvezető

www.tiszasas.hu 

  1. Tiszasasi Általános Művelődési Központ

Vezetője: Hegedűsné Szító Lilla főigazgató

www.tiszasas.hu 

  1. Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona

Vezetője: Váradi Zsófia intézményvezető

www.tiszasas.hu

Megszakítás