ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Intézményvezető munkakör betöltésére (TITESZ)

Tiszasas Községi Önkormányzat

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Intézményvezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Vezetői valamint a településüzemeltetési feladatok
ellátása, beosztott munkatársak irányítása, munkaszervezés, műszaki beszerzések és projektek
lebonyolítása, a közfoglalkoztatásban részt vevőkkel kapcsolatos szervezés.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

FEOR besorolás: 2139 Egyéb, máshova nem sorolható mérnök

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Tiszasas

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
  Egyéb végzettség, Mérnök

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Rugalmas alkalmazkodó-képesség (vezetői)
 • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)
 • Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.23. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokról a benyújtásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő soron következő ülésén a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályáztatás eredménytelenné nyilvántartására

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.27. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.tiszasas.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.28.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.09.

További híreink

Megszakítás