ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Családsegítő munkakör betöltésére

Tiszasas Községi Önkormányzat

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A családsegítéshez és a gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó családsegítői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Tiszasas

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely a foglalkozási tilalom igazolására is szolgáljon (Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés alapján).

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott kizárási okok esetében fennállnak-e.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
  Egyéb végzettség, Főiskola

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. mellékletének II. része szerint felsőfokú végzettség

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Konfliktus-kezelés (alap)
 • Együttműködés (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.08. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokról a benyújtásra rendelkezésre álló határidő leteltét követően Tiszasas és Szelevény polgármesterei döntenek, akik fenntartják a jogot a pályáztatás eredménytelenné nyilvántartására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.11. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.tiszasas.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.12.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.02.26.

További híreink

Megszakítás