Oldal kiválasztása

Revitalist projekt – Szociális Farm Mentor tréning program

Pályzati azonosító: 2017-1-HU01-KA202-035932

Megvalósítás ideje: 2017.09.01-2020.08.31.

Támogatás maxiális összege: 437 208,- EUR

A Magyar Minőségi Komposzt Társaság (MMKT) vezetésével 3 éves nemzetközi projekt indult el 2017 szeptemberében az Európai Unió támogatásával, Revitalist néven. Az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerség projekttípus az uniós országok együttműködését támogatja szakképzési programok kidolgozásában. A Revitalist projekt 4 ország 7 partnerintézményének szakembereit hívta együttműködésre, hogy közösen dolgozzák ki szociális farmok mentorainak tréningjét az angol PSTE (Practical Skills Therapeutic Education) azaz a Gyakorlati Képességek Fejlesztésén Alapuló Terápiás Oktatási módszer alapján. A képzés hozzájárul a szociális mezőgazdaság fejlődéséhez Magyarországon, hiszen a szociális farmok elterjedésének és hosszú távú működésének beazonosított akadályai között szerepel a képzés hiánya. Bízunk benne, hogy projektünkkel hozzájárulunk a szociális gazdálkodás koncepciójának megértéséhez és terjesztéséhez is Magyarországon.

Kiknek lesz hasznos a tréning közvetlenül és közvetett módon?

A tervezett 144 órás tréning a szociális területen tevékenykedő szervezeteknek, már működő és leendő szociális farmoknak, települési önkormányzatoknak és minden olyan szervezetnek, intézménynek hasznos lesz, ahol fontos tevékenység a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása, fejlesztése. A képzést elsősorban az érdeklődő szervezetek azon munkatársainak szánjuk, akik közvetlenül dolgoznak a hátrányos helyzetű ügyfelekkel.

Ezek a hátrányos helyzetű személyek lehetnek fogyatékkal élők: mozgásszervi, érzékszervi, értelmi sérültek; egészségkárosodott, megváltozott munkaképességű személyek; etnikai kisebbséghez tartozók; alacsony végzettségű emberek; szociálisan hátrányos helyzetűek, mélyszegénységben élők; pszichés problémákkal küzdők, szenvedélybetegek; börtönviseltek; intézményekben élő idős emberek.

 

 

Mit takar a PSTE, azaz Gyakorlati Képességek Fejlesztésén Alapuló Terápiás Oktatás?

A projekt lényeges innovatív eleme egy egyedülálló módszer hazai meghonosítása, melyet tréning formájában szeretnénk átadni a szociális farmok/szociális intézmények azon munkatársainak, akik közvetlenül a hátrányos helyzetű ügyfelekkel dolgoznak. A PSTE módszert az Egyesült Királyságban dolgozta ki Aonghus Gordon, és közel 20 éve sikeresen használja a Ruskin Mill Trust iskolahálózata (https://www.rmt.org/).

A PSTE módszer egy adott földrajzi hely vagy környék múltjának ismeretén alapszik, amelyet geológiai és antropológiai szempontból is vizsgál, majd ezt a tudást adott módszerekkel a jelenbe hozza vissza. A módszer fontos sajátossága, hogy az embereknek a gyökereikhez történő újrakapcsolódását erősíti, és ezáltal az érzelmi biztonság érzését növeli. A személyes elkötelezettség, az egyén tájhoz való személyes kötődése nagyon gyakorlatias és költséghatékony módon jön létre gyakorlati és kézműves tevékenységek révén, amire példa lehet a biokertészetben végzett munka vagy a komposztálás. A PSTE a vidék újjáélesztését az emberek újjáélesztése révén valósítja meg.

A magyarországi szociális farmok a PSTE módszert terápiás tevékenységek fejlesztésére tudják használni, amelyek segítségével meg tudnak birkózni a hátrányos helyzetű emberekkel kapcsolatos kihívásokkal és dolgozni tudnak az érzelmi és kognitív fejlesztésük érdekében.

 

 

Kik a partnereink a tréning kidolgozásában? 

A konzorciumvezető Magyar Minőségi Komposzt Társaság (MMKT) projekten belüli célkitűzése, hogy társadalmi szerepvállalását hangsúlyosabbá tegye azáltal, hogy oktatási tevékenységét kibővíti és kiterjeszti a szociális farmokra. A szociális farm mentor képzés során az oktatás nemcsak a szakmai ismeretek elsajátítását célozza (pl. komposztálás gyakorlata), hanem a szociális farmon dolgozó célcsoportok komplex szükségleteinek felmérését követően az igényükhöz igazítja a velük közvetlenül dolgozóknak készülő képzést, annak struktúráját és a képzést segítő tananyagot. Az MMKT Európát átszövő partnerségi hálózata nagy segítséget nyújtott a Revitalist projekt konzorciumának összeállításában is, hiszen a szakmailag és intézményi felépítésében is legideálisabb partnerek megtalálása és kiválasztása kulcsfontosságú egy projekt életében. Az MMKT a Revitalist projekt során a tervezett képzés komposztálásról szóló tanegységének lesz a szakmai vezetője, amely tevékenység összecseng a társaság alapvető célkitűzésével: A biohulladékok komposztálási ismereteinek terjesztése és gyakorlatának népszerűsítése nemzeti és nemzetközi szinten.

 

A Diverzitás Alapítvány egy gödöllői civil szervezet, melynek fő tevékenysége az esélyegyenlőség, a hátrányos helyzetű emberek munkahelyi és társadalmi integrációjának elősegítése a munkaerőpiacon. Tervezik egy védett oktatási és foglalkoztatási hely felállítását, pontosabban egy szociális-kert nyitását a MMKT-val együttműködve, ahol fogyatékkal élők, tartós munkanélküliek tanulhatnak, fejlődhetnek és dolgozhatnak a PSTE módszer (gyakorlati készségek fejlesztésén alapuló terápiás oktatási módszer) segítségével.

 

A Ruskin Mill Trust egy oktatási intézmény, amely 1986 óta több száz hátrányos helyzetű diákkal dolgozik az Egyesült Királyságban. Rudolf Steiner, John Ruskin és William Morris gondolatai adták az inspirációt, melyre alapozva kifejlesztették innovatív programjukat, a gyakorlati készségeken alapuló terápiás oktatási módszertant (PSTE). A módszer sokrétű tantárgyai lehetővé teszik a hallgatók számára, hogy a valós életen keresztül tanulják meg a jelentősebb kézműves tevékenységeket (a famegmunkáláson át a háztáji komposztálásig), amelyek egyúttal fokozzák szellemi, érzelmi és fizikai egészségüket. A RMT szerepe meghatározó a projekt során kidolgozott tréning alap módszertanában.

 

A WWOOF Magyarország non-profit szervezet, mely egy 30 hazai biogazdaságból és mintegy évi 200 önkéntesből álló aktív hálózatot működtet. Fő tevékenységük az önkéntes WWOOF hálózat működtetése Magyarországon, miközben ezzel párhuzamosan számos projektben aktív részt vállalnak. Szoros partnerséget alakítottak ki Bercel településsel (Nógrád megye), ahol a közelmúltban egy szociális farm kezdeményezés indult, helyi szervezetek támogatásával. A cél egy önfenntartó szociális farm létrehozása Bercelen, a Revitalist keretében és támogatásával.

 

A České Budějovice-ban található Dél-Csehországi Egyetem Mezőgazdasági Karának fókuszában a fenntarthatóság és a mezőgazdaság, az alternatív gazdálkodási rendszerek állnak, beleértve a biogazdálkodást és a szociális farmgazdálkodást. A legfontosabb hangsúly most, hogy beindítsák szociális farm témájú akkreditált BSc alapképzésüket, együttműködésben a szociális farm szektor érintett szereplőivel (szociális farmok, civil szervezetek, fejlesztő terapeuták, politikai döntéshozók stb.) A folyamat a Földművelésügyi Minisztériummal való együttműködésben zajlik, aki aktívan részt vesz a szociális farmok fejlesztésében, és úttörő szerepet játszik a szociális farm gazdálkodás oktatásában egész Csehország területén. A Kar a fenntartható gazdálkodásban és a gazdasági életképességben felhalmozott tapasztalatával és tudásával járul hozzá a Revitalist projekthez.

 

Az Agricoltura Capodarco Società Cooperativa Sociale egy multifunkcionális biogazdaság Róma külvárosában. 1978-ban Grottaferrata-ban (Rómában) hozták létre a közösséget, ahol a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek csoportjával kezdtek mezőgazdasági tevékenységet folytatni, a farm őket foglalkoztatja, számukra foglalkozásterápiás tevékenységet nyújt. A gazdaság fókuszában a mentális és fizikai fogyatékkal élők, a pszichiátriai betegek, a korábbi kábítószerfüggők, volt fogvatartottak, a depresszió által érintettek, a bevándorlók és a politikai menekültek állnak. A tevékenység célja a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjának elősegítése és a helyi közösség életminőségének javítása. A gazdaság 200 férőhelyes éttermet üzemeltet, és a személyzetben dolgoznak fogyatékkal élők és más hátrányos helyzetűek. Ez a szervezet a Revitalist inspiráló modellje, különösen abban a tekintetben, hogy évtizedek óta gazdaságilag sikeres és fenntartható szociális farmként működik.

 

Tiszasas községet az alacsony életszínvonal és az átlagosnál magasabb munkanélküliségi ráta jellemzi. A Revitalist projekt lehetőséget ad Tiszasasnak arra, hogy továbbfejlessze a közelmúltban kialakított önkormányzati szociális farmot, valamint a PSTE módszer segítségével elősegítse a helyi alacsony iskolázottságú, hátrányos helyzetű célcsoport készségfejlesztését és jólétét. Tiszasas hátrányos helyzetű lakossága sok szempontból ideális tesztelési lehetőséget nyújt a Revitalist projektben megszülető képzés számára.

 

Részletes leírás a projekt honlapján olvasható: https://www.revitalist.eu/

 

A program youtube csatornája: https://www.youtube.com/channel/UCKuj3rQuxfeUacOW48TCacw

Augusztusban Gödöllőn kerül megrendezésre a Revitalis- Social Farm Mentor Training projekt „Fókuszban a szociális farmok” c. zárórendezvénye.

Időpont: 2020. augusztus 27. csütörtök
Helyszín: Szent István Egyetem, TTI épület, Humán Stúdió
Gödöllő 2100, Páter Károly u.1.

A rendezvényre az alábbi regisztrációs linken keresztül várjuk a jelentkezéseket:

https://forms.gle/Ks12FC37ZqERM6CL9

A regisztrációkat sajnos csak korlátozott számban tudjuk fogadni, ezért a jelentkezés elfogadásáról minden résztvevőnek visszaigazoló email-t küldünk és ebben az esetben feltétlenül számítunk megjelenésére. Amennyiben mégsem tud eljönni, kérjük jelezze, hogy a részvételi lehetőséget átadhassuk másnak.

Munkánkról többet megtudhat honlapunkon is: www.revitalist.eu

Üdvözlettel:

Gyói Gábor

Szociális farm mentor tréning Tiszasason

 

Tiszasas Község Önkormányzata a 2012-ben induló Start munka programja révén számos érdekes ötletet valósított meg, melyekkel segíteni tudta a hozzá hasonló sorsú kistelepüléseket saját értékteremtő tevékenységeik kialakításában, és a hátrányos helyzetű lakosaik minőségi foglalkoztatásában. Tevékenységünk országos hírűvé vált, melynek köszönhetően egy 3 éves nemzetközi projektben (ECO-motive) is szerepet kaptunk, és sikerrel vettünk részt 2013 és 2016 között.

A projekt 3 éve alatt azonban jelentősen megváltoztak a magyar foglalkoztatási körülmények, amelyek hatottak a Start munka programokra is. Az értékteremtő foglalkoztatási cél mellett egyre fontosabbá vált a segítő, támogató jellegű foglalkoztatás megvalósítása, így a sikeres projekt folytatásaként új feladatba vágtunk a Magyar Minőségi Komposzt Társaság (MMKT) vezetésével 2017-ben. Az Európai Unió támogatásával, Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerség keretében sikeresen pályáztunk, így indult el a Revitalist nevű
projekt.

A Revitalist projekt 4 ország 7 partnerintézményének szakembereit hívta együttműködésre, hogy közösen dolgozzák ki a szociális farmok mentorainak tréningjét az angol PSTE (Practical Skills Therapeutic Education) azaz a Gyakorlati Képességek Fejlesztésén Alapuló Terápiás Oktatási módszer alapján. A képzés hozzájárul a szociális mezőgazdaság fejlődéséhez Magyarországon, hiszen a szociális farmok elterjedésének és hosszú távú működésének beazonosított akadályai között szerepel a képzés hiánya is.

A projekt során elkészült képzési anyag egy szociális farm mentori kézikönyv formájában öltött testet, továbbá maga a mentor képzési tematika is akkreditálásra került. Ennek a képzésnek a próbája valósult meg Tiszasason 11 fő részvételével 2020 júliusában.

Az ország különböző szegletéből igen különböző gyakorlati háttérrel és motivációval érkező hallgatóságról már a bemutatkozás során kiderült, hogy komoly előképzettséggel rendelkezik, és az is hamar bizonyossá vált, hogy magukénak érzik a képzés szellemiségét. A csoport tagjai szerteágazó tapasztalataik révén nem csak passzív hallgatói voltak a különböző modulok előadóinak, de korábban megszerzett tudásuk révén értékesen egészítették ki az elhangzottakat. Az egy hetes együttlét során elhangzott és bemutatott tanagyag mellett egymástól is sokat tanulhattak a résztvevők.

A képzés részét képezte, hogy a megszerzett tapasztalatok alapján mindenki átgondolja, és újra, vagy megteremtse a saját szociális farmját, amelyet bemutat a többi résztvevő számára, egyfajta vizsgafeladatként. A saját projekt kidolgozására két hét állt rendelkezésre.

Az elhangzott bemutatók kiválóan sikerültek. Az egyes előadásokból rendre visszaköszöntek a képzés által átadni kívánt ismeretek, és természetesen az ötletgazdák színes személyisége is.

Házigazdaként és szervezőként köszönettel tartozunk a próbaképzés résztvevőinek, akik hasznos ötleteikkel és előre mutató tanácsaikkal segítették a képzés további fejlesztését. A képzés során az is nyilvánvalóvá vált, hogy óriási igény van szociális területen a hasonló képzésekre és tapasztalatcserékre, a szociális farmok terjedése és működése pedig szükségszerű, és véleményünk szerint elkerülhetetlen része a szektor megújulásának.

 

Gyói Gábor

Megszakítás