Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző, pénztáros

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott idejű 2023.10.31-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Hagyatéki ügyintézés
 • Takarnet program kezelése
 • Hagyatéki leltár felvétele
 • Adó- és értékbizonyítvány elkészítése
 • Házi pénztár kezelése
 • Egyes hatósági ügyek elintézése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középiskola/gimnázium
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés
 • ASP rendszer ismerete – 1 év alatti szakmai tapasztalat
 • Közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arra vonatkozóan, hogy megkérésre került
 • végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők teljes pályázati anyagba betekinthetnek
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mészáros Márta nyújt, a 06/30-768-1467-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/25/2022, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző, pénztáros.

vagy

 • személyesen Vágner István, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.tiszasas.hu – 2022. január 10.
 • www.szeleveny.hu – 2022. január 10.
Skip to content