Tiszasasi Általános Művelődési Központ

pályázatot hirdet

Közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony 2022.08.01. – 2023.07.31-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hagyományos művelődésszervezői feladatok ellátása, gyermek -és felnőtt programok (zenei programok, kiállítások, ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, szabadtéri és települési rendezvények, civil kapcsolatok) szervezése, lebonyolítása, gondozása, könyvtári feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, érettségi, közművelődési szakember. Amennyiben nincs közművelődési szakember végzettség, annak elvégzése a 2022-es évben.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • helyismeret
  • rendezvények szervezésében, lebonyolításában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2022. augusztus 1. nappal tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűsné Szító Lilla nyújt, a 06305723757 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tiszasasi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember.
  • Elektronikus úton Hegedűsné Szító Lilla részére a tiszasasovi@gmail.com E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Hegedűsné Szító Lilla, Jász-Nagykun-Szolnok megye,     5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Tiszasas Község honlapja 2022. július 4.
Megszakítás