Tiszasas Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszasasi Községi Önkormányzat
Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete

Intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői valamint a településüzemeltetési feladatok ellátása, beosztott munkatársak irányítása, munkaszervezés, műszaki beszerzések és projektek lebonyolítása, a közfoglalkoztatásban részt vevőkkel kapcsolatos szervezés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • B kategóriás jogosítvány
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Egyetem

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű szervezési, vezetési tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • a pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázat írásbeli nyilatkozata arról, hogy a felvételi eljárásban részt vevők a pályázó anyagát megismerhessék
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény
 • részletes szakmai önéletrajz
 • munkakör betöltésével kapcsolatos elképzelések összefoglalása

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vágner István nyújt, a +36 30 942 8484 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszasas Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/647-2/2022, valamint a munkakör megnevezését: vezető.
 • Személyesen: Vágner István, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a benyújtásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő soron következő ülésen a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.tiszasas.hu – 2022. július 11.

Megszakítás