Oldal kiválasztása

Tiszasasi Általános Művelődési Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2022.11.12. – 2023.01.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Fő út 122/A

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kisgyermeknevelő munkájának segítése. A bölcsőde környezetének, helységeinek, felszereléseinek tisztán tartása, valamint a gyermekek ellátásához kapcsolódó tárgyak tisztítása, takarítás, mosogatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) az irányadók.

Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, Bölcsődei dajka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűsné Szító Lilla nyújt, a 06305723757 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Hegedűsné Szító Lilla részére a tiszasasovi@gmail.com E-mail címen keresztül vagy
  • Személyesen: Hegedűsné Szító Lilla, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszasas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megszakítás