Oldal kiválasztása

Közlemény a 2023/2024-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Tiszasasi ÁMK Óvodába a gyermekeket a 2023/2024-es nevelési évre

2023. április 25.

2023. április 26.

9:00-16:00-ig

lehet beíratni.

 

A beiratkozás helye: Tiszasasi ÁMK Óvoda Rákóczi F. utca 3.

06-30/572-3757

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezési szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ezek alapján, a 2023/2024-es nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2023. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • ha van szakértői véleményt, igazolást ételallergiáról.

Továbbá felhívnám figyelmüket, hogy az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, az érintett településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Vagyis azon gyermekek, akik 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. között töltik a 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében felvételt nyerhetnek.

Hegedűsné Szító Lilla

intézményvezető

Megszakítás