Közlemény a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Tiszasasi ÁMK Óvodába a gyermekeket a 2021/2022-es nevelési évre

2021. április 21.

2021. április 22.

9:00-16:00-ig

lehet beíratni.

 

A beiratkozás helye: Tiszasasi ÁMK Óvoda Rákóczi F. utca 3.

06-30/5723757

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezési szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ezek alapján, a 2021/2022-es nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2021. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • ha van szakértői véleményt, igazolást ételallergiáról.

A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással kapcsolatban megjelent 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat értelmében tehát a beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.  

Elektronikus úton való beiratkozásnál a tiszasasovi@gmail.com-ra kitöltött Óvodai felvétel iránti kérelem című dokumentummal lehet jelentkezni mely Tiszasas Község honlapjáról letölthető.

Személyesen történő beíratásra pedig az alábbi telefonszámon 06305723757 időpont egyeztetés szükséges.

Továbbá felhívnám figyelmüket, hogy az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, az érintett településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Vagyis azon gyermekek, akik 2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között töltik a 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében felvételt nyerhetnek.

Hegedűsné Szító Lilla

intézményvezető

Megszakítás