Oldal kiválasztása

Rendeletek 2023

1. A 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

2. A közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetmény alapjáról

3. A temetőről és a temetkezésről

4. Az óvodában, általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható élelmezési nyersanyagköltségekről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008 (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

5. A tiszasasi Süni Bölcsődében alkalmazható élelmezési nyersanyagköltségről valamint a fizetendő térítési díjról szóló 16/2022 (X.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

6. Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7. Tiszasas Község9 Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

8. A köztisztviselők juttatásairól szóló 5/2019 (III.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

9. Az óvodában, általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható élelmezési nyersanyagköltségekről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008 (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

10. A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona által biztosított ellátásokról ás nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról és a felvétel rendjéről szóló 6/2010 (IV.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

11. Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2023 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

12. A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának vlamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015 (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

13. A közterület eltérő használatának rendjéről szóló 11/2018 (IX.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

14. Tiszasas Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022 (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

15. Tiszasas Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

16. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2011 (XII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

 

Megszakítás