Oldal kiválasztása

Rendeletek 2021

 

1. A 2021-es évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a Köztisztviselők Napjáról

2. A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetmény alapjáról

3. Tiszasas Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

4. Az ebtartás szabályairól szóló 8/1997 (VIII.01.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

5. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2006 (VII.12.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

6. A köztisztaságról és a környezet védelméről szóló 13/2011 (X.27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

7. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmúlasztásának jogkövetkezményeiről szóló 12/2013 (XI.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

8. A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona intézményben alkalmazandó intézményi és személyi térítési díjak, továbbá az óvodában, általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható élelmezési nyersanyagköltségekről valamint a fizetendő térítési díjakról

9. Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról + MELLÉKLET

10. Tiszasas Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról + MELLÉKLET

11. A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2015 (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosítsáról

12. A tiszasasi Alkony Gondzási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona által biztosított ellátásokról és nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról és a felvétel rendjéről szóló 6/2010 (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítsáról

13. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

14. Az avar és növényi hulladék égetéséről

15. Tiszasas község településképének védelméről szóló 8/2017 (X.13.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

 

 

Megszakítás