Oldal kiválasztása

Rendeletek 2020

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2. A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetmény alapjáról

3. A 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a Köztisztviselők Napjáról

4. Tiszasas Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

5. A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona intézményben alkalmazandó intézményi és személyi térítési díjak, továbbá az óvodában, általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható élelmezési nyersanyagköltségekről, valamint a fizetendő térítési díjakról

6. Tiszasas Község vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 9/2011. (IV. 29) számú önkormányzati rendelet módosításáról

7. Tiszasas Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról

8. Tiszasas Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.01.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

9. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 12/2012 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

10. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 12/2012 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

11. Az építményadóról szóló 15/2008 (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

12. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

13. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

14. A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona intézményben alkalmazandó intézményi és személyi térítési díjak, továbbá az óvodában, általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható élelmezési nyersanyagköltségekről, valamint a fizetendő térítési díjakról

 

 

Megszakítás