Oldal kiválasztása

Rendeletek 2015

  1. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 9/2014 (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról   2. A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól   3. Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése   4. A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona által biztosított ellátásokról és nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról és a felvétel rendjéről szóló 6/2010 (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról   5. A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 15/2011 (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról   6. Az építményadóról szóló 15/2008 (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról   7. A helyi iparűzési adóról szóló 14/2010 (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról   8. A temetőről és temetkezésről szóló 11/2011 (VII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról   9. A 6/2015 (III.26.) önkormányzati rendelet kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel történő hatályba lépéséről   10. Tiszasas Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról   11. A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona által biztosított ellátásokról és nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról és a felvétel rendjéről szóló 6/2010. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról   12. Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011 (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról   13. A köztisztasággal, és a település szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezet köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2000 (VIII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról   14. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról   15. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól   16. A helyi címer használatának rendjéről   17. Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011 (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról   18. A közterület használat engedélyezéséről szóló 7/1999 (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról   19. Az óvodában, általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható élelmezési nyersanyagköltségekről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról   20. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól   21. A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona által biztosított ellátásokról és nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról és a felvétel rendjéről szóló 6/2010 (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megszakítás