Oldal kiválasztása

ECO-Motive Program

A projekt  Az Erasmus + program keretében Tiszasas Község Önkormányzata csatlakozott az Eco-Motive projekthez. A projekt tárgya “Training the Trainers for Ecological Small Scale Production”. Az ECO-MOTIVE projekt keretében vidéki hátrányos helyzetű emberek számára teremtjük meg az ökológiai gazdálkodás elsajátításának lehetőségét, képzők felkészítésével, tanmenet és oktatási segédanyag kidolgozásával, mintakertek létrehozásával. Kistelepülések agrárszakembereit, helyi tapasztalt gazdálkodóit képezzük ki, hogy mind ismeretekben, mind oktatási módszertan tekintetében felkészüljenek az alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű személyek – végfelhasználók – képzésére. Programunk hosszú távú célja, hogy a végfelhasználói képzést elvégzők szakmai tudásukat – ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztés, kisállattartás, értékesítés – eredményesen kamatoztassák akár saját kertjükben, akár a helyi önkormányzat által működtetett közösségi vagy szociális kertben, akár biogazda vállalkozónál. Ezáltal társadalmilag és munkaerő-piaci szempontból is előnyösebb helyzetbe kerüljenek.   Várható eredmények: 1. 6 modulból álló, oktatási módszertant is tartalmazó tanmenet képzők képzéséhez:
 • szociális érzékenyítés és motiváció felkeltés
 • ökológiai szemléletű háztáji gazdálkodás alapjai
 • ökológiai szemléletű kisállattartás
 • ökológiai szemléletű zöldségtermesztés
 • ökológiai szemléletű gyümölcstermesztés
 • ökológiai termények direkt értékesítési lehetőségei
  2. Módszertani példatárral egybekötött oktatási segédanyag képzők részére 3. Közérthető, könnyen kezelhető, illusztrált tanulási segédanyagok – összesen 5 füzet – hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű személyek részére:
 • bevezetés az ökológiai szemléletű háztáji gazdálkodásba
 • ökológiai szemléletű kisállattartás
 • ökológiai szemléletű zöldségtermesztés
 • ökológiai szemléletű gyümölcstermesztés
 • ökológiai termények direkt értékesítési lehetőségei
 • potenciális képzők120 órás tesztképzése mintakertben
 • hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű személyek tesztképzése 2 csoportban mintakertekben
  A partnerség A héttagú konzorcium vezetője a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara, ezen belül a kar több tanszékének együttműködésével létrejött projekt csapat. Hazai partnerei a GAK Nonprofit Közhasznú Kft., az Ormánság Alapítvány és Tiszasas Község Önkormányzata. Nemzetközi partnerek az erdélyi Civitas Egyesület, a katalán Centre Capacitació Agrária Manresa és az angol Ruskin Mill Trust. A projekt az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjában, az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek (Cooperation and Innovation for Good Practices) konstrukció keretei között valósul meg 2014. szeptember 1 – 2017. augusztus 31. között.
Megszakítás