Oldal kiválasztása

Tiszasas Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszasasi Községi Önkormányzat

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5476 Szelevény, Kossuth Lajos út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítéshez és a gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó családsegítői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, A 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. mellékletének II. része szerint felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiéniés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidőtervező tanár, additológiai konzuláns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális és szervezetfejlesztő szakember, vagy vállalja, hogy a kinevezését követő 5 éven belül az előbb felsorolt felsőfokú szociális szakképzettségek közül legalább egyet megszerez
 • Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • B kategóriás jogosítvány
 • Magyar állampolgárság
 • Bűntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Kiváló szintű alkalmazkodó, problémamegoldó, kommunikációs konfliktuskezelési és kapcsolatteremtési készség
 • Önálló munkavégzés

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű szervezési, vezetési tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely a foglalkozási tilalom igazolására is szolgáljon (Gyvt. 10/A § (1) bekezdés alapján)
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megtekinthetik, kezelhetik
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A (1) bekezdésének e) pontjának meghatározott kizárási okok esetében fennállnak-e

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vágner István nyújt, a +36 30 942 8484 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszasas Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/50/2023, valamint a munkakör megnevezését: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Elektronikus úton Vágner István részére a postmaster@polghivtiszasas.t-online.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Vágner István, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.tiszasas.hu – 2023. január 11.
 • www.szeleveny.hu – 2023. január 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszasas.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás