Tiszasas Községi Önkormányzat             

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Tiszasas Községi Önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5476 Szelevény, Kossuth Lajos út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítéshez és a gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó családsegítői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. mellékletének II. része szerint felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidő- szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,

•         Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Magyar állampolgárság

•         Bűntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Kiváló szintű alkalmazkodó, problémamegoldó, kommunikációs, konfliktuskezelési és kapcsolatteremtési készség

•         Önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely a foglalkozási tilalom igazolására is szolgáljon (Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés alapján)

•         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megtekinthetik, kezelhetik.

•         A pályázat nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott kizárási okok esetében fennállnak-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vágner István polgármester nyújt, a 30/942-8484 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tiszasas Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1009/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. 

•         Személyesen: Vágner István, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.tiszasas.hu – 2021. július 28.

•         www.szeleveny.hu – 2021. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszasas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Skip to content