TISZTELT ADÓZÓK

 

Néhány fontos, az adózásban 2021. évtől hatályos változásra szeretnénk felhívni szíves figyelmüket.

Gépjárműadó

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101.§-a alapján 2021.01.01-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

A 2021-től kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el, így a 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az állami adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata alapján.

Iparűzési adó

Az iparűzési adót érintően két nagyon fontos változás következett be ez évtől. Az egyik a bevallások benyújtásának módját érinti, a másik a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak enyhítésére az iparűzési adóban hozott engedményekkel kapcsolatos.

I.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően, azaz 2021.01.01-től kezdődően az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását, önellenőrzéssel való helyesbítését és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét – kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. (Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerültek.)

Az iparűzési adót ettől függetlenül továbbra is a helyi önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni.

 

II.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a 2021. évben végződő adóévben (naptári évtől nem eltérő üzleti éves adózók esetében ez maga a 2021. adóév) azon mikro-, kis- és középvállalkozások, akiknél, amelyeknél a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék. Ezzel kapcsolatban a 2021. évről szóló iparűzési adóbevallás központi nyomtatványa kiegészítésre kerül egy új bevallás jelleggel „A mikro- kis- és középvállalkozás által benyújtott bevallás” néven.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes – a Htv. (1990. évi C. törvény, a helyi adókról) szerint bevallott és a 2021. évre az önkormányzati adómértékkel megállapított – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Ez az előlegre vonatkozó engedmény akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV-on keresztül külön erre a célra rendszeresített nyilatkozatot ad be.

A fentiek szerint tehát a 2021. évben végződő adóévre vonatkozóan megfizetendő iparűzési adó a mikro-, kis- és középvállalkozások fenti kritériumának megfelelő vállalkozók részére ugyan 1 százalék lesz, ám az ugyanezen adóévben megfizetendő előlegek kizárólag akkor lesznek megfelezve, ha az adózó a fentebb említett NAV-os nyilatkozatot a NAV-on keresztül benyújtja.

Forrás: www.martfu.hu

Skip to content