Rendeletek 2013

 

1. A köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről szóló-többször módosított – 9/2000 (VIII.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

2. Tiszasas Község vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 92011 (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

3. A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona által biztosított ellátásokról és nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról és a felvétel rendjéről szóló-többször módosított – 6/2010 (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

4. Tiszasas Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése

 

5. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokra vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezéséről

 

6. Tiszasas Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

 

7. Tiszasas Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása

 

8. A köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről szóló-többször módosított – 9/2000 (VIII.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

9. Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről

 

10. Tiszasas Község Önkormányzata 10 /2013 (X.11.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 15/2011 (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

11. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

 

12. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

13. A helyi építményadóról szóló 15/2008 (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

14. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről

 

15. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010 (II.16.) önkormányzati rendeletet módosításáról