Rendeletek 2012

 

1. A köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről szóló többször módosított 9/2000. (VIII.03.) számú önkormányzati rendelt módosításáról szóló 18/2011. (XII.23.) rendelet hatályon kívül helyezése

 

2. A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő 2012. évi díj megállapításról szóló 16/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelt hatályon kívül helyezéséről

 

3. A közüzemi szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012. évi díjának megállapításról szóló 17/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelt hatályon kívül helyezéséről

 

4. Tiszasas Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése

 

5. A társadalmi szervezetek támogatásáról

 

6. A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona által biztosított ellátásokról és nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról és a felvétel rendjéről szóló – többször módosított – 6/2010 (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

7. Tiszasas Község Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

 

8. A köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló – többször módosított – 9/2000 (VIII.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

9. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

 

10. A helyi iparűzési adóról szóló 14/2010 (XII.23.) rendelet módosításáról

 

11. Tiszasas Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

 

12. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

 

13. A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 15/2011 (XII.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

14. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2010 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

15. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 12/2012 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

16. Tiszasas Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról