Rendeletek 2011

 

1. Tiszasas Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése

 

2. Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól

 

3. Tiszasas Községért kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről

 

4. Közművelődésről

 

5. Az óvodában, általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható élelmezési nyersanyagköltségekről valamint a fizetendő térítési díjakról

 

6. Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona által biztosított ellátásokról és nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról és a felvétel rendjéről

 

7. 2010. évi zárszámadásról

 

8. Tiszasas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

9. Tiszasas Község vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

 

10. Az avar és a kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről

 

11. Temetőről és temetkezésről

 

12. Tiszasas Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

 

13. A köztisztaságról és környezetvédelemről

 

14. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011 (XII.01.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

 

15. A talajterhelési díj helyi szabályairól

 

16. A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő 2012. évi díj megállapítása

 

17. A közüzemi szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012. évi díjának megállapítása

 

18. Köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 9/2000 (VIII.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról