Rendeletek 2010

 

1. A köztisztasággal s a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 9/2000 (VIII.03.) számú Ök. rendelet módosításáról

 

2. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 13/2007 (XII.13.) számú Ök. rendelet módosítása

 

3. Egyes önkormányzati szolgáltatások díjának meghatározásáról

 

4. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról

 

5. Tiszasas Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

 

6. A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos otthona által biztosított ellátásokról és nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról és a felvétel rendjéről

 

7. Tiszasas Község Önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról

 

8. Parkgondozási díj meghatározásáról

 

9. Tiszasas Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

 

10. Tiszasas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 13/2005 (VIII.12.) Ök. rendelet módosításáról

 

11. A köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 9/2000 (VIII.03.) számú Ök. rendelet módosításáról

 

12. A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő 2011. évi díj megállapítása

 

13. A közüzemi szennyvízcsatorna szolgáltatás 2011. évi díjának megállapítása

 

14. A helyi iparűzési adóról

 

15. A helyi építményadóról szóló 15/2008 (XII.16.) Ök. rendelet módosításáról

 

16. A közterület használat engedélyezéséről szóló 16/2005 (VIII.12.) önkormányzati rendelettel módosított 7/1999 (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról