Rendeletek 2009

 

1. Tiszasas Község Önkormányzatának közművelődési feladatairól

 

2. Helyiség bérleti díjak megállapítása

 

3. Tiszasas Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

 

4. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/2008 (III.27.) Ök. rendelet módosításáról

 

5. Tiszasas Község Önkormányzata 2008. évi zárszámadásáról

 

6. Tiszasas Község Önkormányzata alapelvei, illetve koncepciója a helyi testnevelés és sport feladatok ellátásáról, továbbá a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról

 

7. A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és bentlakásos otthona által biztosított ellátásokról és nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról és a felvétel rendjéről

 

8. Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről szóló 36/2009 (II.27.) Ök. rendeletének módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

 

9. Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009 (V.15.) Ök. rendelettel módosított 3/2009 (II.27.) Ök. rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

 

10. Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

 

11. Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

 

12. Egyes önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

13. Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2009 (II.27.) Ök. rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

 

14. A helyi iparűzési adóról