Rendeletek 2008

 

1. A települési képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok, a tanácsnok tiszteletdíjáról, és természeti juttatásairól

 

2. Tiszasas Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról

 

3. Az óvodában, általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható élelmezési nyersanyagköltségekről, valamint a fizetendő térítési díjakról

 

4. A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona által biztosított ellátásokról és nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról és a felvétel rendjéről

 

5. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról

 

6. Tiszasas Község Önkormányzata 2007. évi zárszámadásáról

 

7. Tiszasas Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról

 

8. Tiszasas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 13/2005 (VIII.12.) Ök. rendeletének módosításáról

 

9. Tiszasas Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

 

10. A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról egységes szerkezetben

 

11. Tiszasas Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008 (V.21.) Ök. rendeletének módosításáról

 

12. Helyiség bérleti díjak megállapításáról

 

13. A köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 9/2000 (VIII.03.) számú Ök. rendelet módosításáról

 

14. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 13/2007 (XII.13.) Ök. rendelet módosításáról

 

15. A helyi építményadóról

 

16. A helyi iparűzési adóról