EFOP-1.5.3-16-2017-00001 – “Tisza-menti virágzás” 2

Kedvezményezett neve:

Konzorcium vezető: Csongrád Városi Önkormányzat

Konzorciumi partnerek:

Csanytelek község Önkormányzata
Tömörkény községi Önkormányzat
Felgyő községi Önkormányzat
Tiszasas községi Önkormányzat
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Projekt címe:

Tisza-menti virágzás 2

Támogatás összege:

499.940.931 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalma:

A projekt célja

– a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.
– A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének és munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítése.
– A helyi kisközösségek társadalomszervező szerepének megerősítése.
– A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
– A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
– A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése.
Tevékenységek:
– Beruházások: Nem építési engedélyköteles felújítás, továbbá kisértékű eszközbeszerzés és immateriális javak beszerzése.
– Egyéni fejlesztési terv alapján történő kompetenciafejlesztés.
– A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság fejlesztése.
– Munkáltatók szemléletformálása.
– Tudatos egészségvédelem, egészségtudatossági programok.
– Életvitel szerűen megjelenő rendszeres testmozgási lehetőség biztosítása.
– Prevenciós programok.
– Települési ösztöndíj fiatalok számára.

 

Várt eredmények:

– A projekt eredményeként, az ösztönzőprogramjaink hatására javul a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatósága, erősödni fog munkaerőpiaci megjelenésük a konzorciumban résztvevő települések vonatkozásában is. Enyhül a szakemberhiány a humán közszolgáltatások terén. Erősödni fog a kultúrák közötti párbeszéd.

Tervezett befejezési dátum:

2020.11.30.

Projekt azonosító száma:

EFOP-1.5.3-16-2017-00001