Tisztelt Lakosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján Tiszasas Községi Önkormányzat eb rendészeti feladatainak teljesítése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, 2019. július 1-től 2019. augusztus 31-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú Ebösszeíró adatlapot kell kitölteni és azt az Önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap beszerezhető a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszasasi kirendeltségénél (5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.) vagy letölthető a kapcsolódó dokumentumok közül.

Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú Ebösszeíró adatlapot kell kitölteni és azt az Önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap beszerezhető a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszasasi kirendeltségénél (5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.) vagy letölthető a kapcsolódó dokumentumok közül.

Az ebösszeírás önbevallás és összeírás alapján történik, a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelezettsége. Az ebtulajdonos és az ebtartó az összeírásban köteles együttműködni.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módon lehet az önkormányzathoz benyújtani:

– személyesen az Önkormányzati Hivatalban leadva
postai úton a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszasasi Kirendeltség 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.
– elektronikusan a postmaster@polghivtiszasas.t-online.hu e-mail címre, kizárólag a tulajdonos/ebtartó által aláírt, beszkennelt dokumentum formájában.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2019. augusztus 4.

Felhívom a tisztelt ebtulajdonosok / ebtartók figyelemét az alábbiakra:

– a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelében a 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni;
– az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni;
– az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az Önkormányzati Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják;
az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Az ebösszeírás célja nem a büntetés kiszabása, hanem a jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Együttműködésüket köszönjük!

Tiszasas Községi Önkormányzat