Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.05.31.-ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, Tiszasas és Szelevény településeken a jegyző képviselete, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) a köztisztviselői illetményalap rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdése szerinti igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Legalább 2 év közigazgatási gyakorlat
 • Közigazgatási szakvizsga

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű írásbeli és szóbeli kifejezőkészség,
 • Kiváló szintű együttműködés, rugalmasság, empátia,
 • Önállóság, pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

jegyzői, aljegyzői gyakorlat

helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírásával
 • nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul
 • iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó azt megkérte
 • a közigazgatási gyakorlat igazolása
 • az aljegyzői feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések bemutatása
 • a pályázó nyilatkozatai arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság vagy hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, kinevezés esetén nem áll fenn vele szemben munkaköri összeférhetetlenség, és vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget.
 • A pályázó nyilatkozata a 6 hónapos próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czucziné keresztes Anita Jegyző nyújt, a 0656/ 326-001 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatának a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5474 Tiszasas, Rákóczi utca 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1308/2019, valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző

vagy

 • Személyesen: Czucziné Keresztes Anita, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi utca 32.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha valamennyi pályázati követelménynek megfelel, és az összes előírt dokumentum csatolásra került. A jegyző javaslatára a polgármester dönt, fenntartva a jogot az eredménytelenné nyilvánításra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Honlap – 2019. október 17.